நடிகை நதியா பற்றி நீங்கள் அறியாதவை – Actress Nadhiya Biography | Tamil Cinema News

நடிகை நதியா பற்றி நீங்கள் அறியாதவை – Actress Nadhiya Biography | Tamil Cinema News


Actress Nadhiya Biography

10 thoughts on “நடிகை நதியா பற்றி நீங்கள் அறியாதவை – Actress Nadhiya Biography | Tamil Cinema News

  1. mkumaran.amma.mathriyaa
    irunthuchu.akka.mathri.irunthuchuchu.peethikathinga
    athukitaa.koonjam.kuda.mariyathai.kidaiyathu.musudu

  2. இந்த டாம் டூமென்ற பின்னணி இசையில்லாமல் உம்மால் குரல் கொடுக்கவே முடியாதா? இதுவும் ஒரு நாகரீகமா? இல்லை… இது அநாகரீகம். ரசிகர்களின் மனதில் பதிவாகும் வண்ணம் உமது குரல் இருக்கவேண்டும். அஃது இங்கு காணப்படவில்லை.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *